Fiji

Cele mai recente articole

Să găsim un strămoş

Unul dintre lucrurile pe care le putem obţine efectuând lucrarea pentru strămoşii noştri este caritatea, pentru că este un act de iubire sublimă.

Activitatea „Let's do it, Romania!”

La invitația „Let's do it Romania”, membrii Bisericii  au participat joi, 30 iunie la curățarea Parcului natural Delta Văcărești din capitala.

Simplitatea consiliului

Conducătorii au fost aleşi pentru a conduce. Conduceţi asemenea Salvatorului.

De aceea, și-au alungat frica

Vârstnicul David A. Bednar descrie cum putem să ne încredem în prezent în Domnul.

Să ne aducă la El

Cartonaşele cu cele trei invitaţii la acţiune sunt destinate să ne aducă pe noi şi pe prietenii noştri mai aproape de Tatăl nostru Ceresc şi Salvator.

Să te remarci printre cei mulți

Preşedintele Thomas S. Monson ne ajută să observăm ocaziile de slujire.

Generații unite în dragoste

Preşedintele Russell M. Nelson subliniază importanţa  muncii din templu şi de întocmire a istoriei familiei.

Binecuvântări ale zilei de sabat - o promisiune apostolică

Vârstnicii M. Russell Ballard şi Quentin L. Cook ne învaţă despre binecuvântările respectării zilei de sabat.

Materiale Bizuire pe Forțele Proprii

Aceste ghiduri au fost create pentru a-i ajuta pe membri să primească binecuvântări spirituale și temporale pe calea către bizuirea pe forţele proprii.

Bucuria de a-I mântui pe cei morţi - Invitaţia unui apostol

Vârstnicul Richard G. Scott descrie, membrilor tineri ai Bisericii, binecuvântările implicării în istoria familiei.

Să asigurăm strictul necesar în felul Domnului - Sfatul unui apostol

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf explică modul în care bizuirea pe forţele noastre ne va ajuta să-i întărim pe alţii.

Conducătorii Bisericii încurajează femeile din Biserică să acorde ajutor refugiaţilor

Conducătorii Bisericii încurajează femeile din Biserică să acorde ajutor refugiaţilor. Articol în legătură cu efortul de alinare „Am fost străin”, care a fost anunţat la Sesiunii Generale a Femeilor a celei de-a 186-a Conferinţe Generale Bianuale a Bisericii.

Să ajungem să ne bizuim pe forţele proprii din punct de vedere temporal

Bizuirea pe forţele proprii este capacitatea, angajamentul şi efortul de a satisface nevoile spirituale şi materiale ale dumneavoastră şi ale familiei. Pe măsură ce membrii ajung să se bizuie pe forţele proprii, ei ajung să slujească şi să se îngrijească mai bine de alţii.