Cele mai recente articole

Călătoria și slujirea în templu

Călătoria la templu a înregistrat anul acesta cel mai mare număr de participanţi de la începutul înfiinţării misiunii în anul 1993, anume 90 de membri din 14 ramuri.

Domnul să te aibă-n grija Sa

Joi, 14 august 2014, John Rolph Morrey, primul preşedinte al Misiunii Bucureşti, România, a decedat în casa sa din North Logan, Utah. Dânsul împlinise 84 de ani la data de 30 mai 2014.

Conferința Tinerilor Adulți Necăsătoriți

În perioada 12-16 august 2014, atât tinerii adulți necăsătoriți membrii ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, cât si simpatizanții acesteia au participat la o conferință dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani din Europa de Est. 

Binecuvântările şi puterea preoţiei

Recent, fiica noastră, Ruth, şi-a început misiunea în Misiunea Sud, São Paulo. Înainte de a pleca în Brazilia, am fost cu întreaga familie la Templul Madrid pentru a-şi putea primi rânduielile de înzestrare. Am avut o experienţă care a unit întreaga noastră familie.

 

Mesajul conducătorilor Bisericii abordează aspecte legate de doctrină şi întrebări

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a publicat următorul mesaj din partea Consiliului Primei Preşedinţii şi a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. 

Ramura Constanţa sărbătoreşte Ziua Pionierilor Mormoni

Ramura Constanţa a sărbătorit nu doar pe cei care au plantat primele seminţe ale Evangheliei restaurate. Preşedintele ramurii, Alin Constantinescu, a spus: „Cu toţii suntem pionieri."

Munca de întocmire a istoriei familiei? Nu o amânaţi!

Vârstnicul Fingerle, autoritatea zonei-Cei Şaptezeci, împreuna cu vârstnicul şi sora Broadhead, sfătuitori zonali pe probleme de istorie a familiei şi sora Geambaşu, director pe ţară pe probleme de istorie a familiei vorbesc membrilor districtului Oradea.

Preşedintele Ivory şi membrii familiei sale au vizitat Districtul Oradea

Preşedintele Ivory şi membrii familiei sale au vizitat Districtul Oradea pentru a cunoaşte conducătorii preoţiei şi membrii districtului.

Activitate de premiere pentru cursanţii de seminar şi institut

Activitate de premiere pentru cursanţii de seminar şi institut. În acest an s-a studiat Cartea lui Mormon, considerată cheia de boltă a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Bucuria de a invita pe alţii să vină la Hristos

Îmi pot exprima dragostea faţă de Salvator, care este izvorul meu de bucurie, împărtăşind altora Evanghelia. Dragostea trebuie să fie mereu motivaţia muncii misionare.

Schimbări în conducerea Misiunii România-Moldova

La sfârşitul lunii iunie 2014, în cadrul misiunii România-Moldova, a avut loc o modificare la nivel de conducere cu care sfinţii din zilele din urmă deja s-au obişnuit.

Proiectul de slujire al Tinerilor Adulţi Necăsătoriţi din Republica Moldova.

Tinerii adulţi necăsătoriţi din Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urma, din Republica Moldova, ramurile Orhei, Balti si Chisinau au avut parte de o zi plină de activităţi.

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf vizitează Europa

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în Prima Preşedinţie a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, şi soţia sa, Harriet, au vizitat Europa. 

FamilySearch lansează un nou sistem de scanare a fotografiilor

FamilySearch este lider mondial în ceea ce priveşte păstrarea şi accesarea consemnărilor istorice, făcând posibilă legătura dintre generaţii.

Convertire personală prin credinţă în Isus Hristos

Credinţa în Domnul Isus Hristos este primul principiu al Evangheliei enumerat în Articolele de credinţă. Este cărămida de la temelia tuturor principiilor din Planul salvării.

Generaţia care se ridică - Înregistrările Video

Descoperiţi cum Tinerii Adulţi Necăsătoriţi din Europa au acceptat provocarea Vârstnicului Ballard de a aduce unul la Hristos. Provocarea continuă si vieţile sunt binecuvântate.

Vărstnicul Christian Fingerle se adresează membrilor Bisericii din Districtul Bucureşti

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă au avut bucuria să-l vadă şi să-l asculte pe vârstnicul Christian Fingerle.

Noua preşedinţie a Tinerilor Adulţi Necăsătoriţi din Districtului Bucureşti

În timpul Conferinţei Districtului Bucureşti din data de 27 Aprilie 2014, a fost anunţată o nouă preşedinţie a Tinerilor Adulţi Necăsătoriţi (TAN).

„Adevărata” noastră chemare

„Care este responsabilitatea noastră principală?”. Răspunsul a fost direct şi inspirant. „Sunteţi misionari.” Acele cuvinte simple m-au făcut să mă gândesc profund la adevărata natură a fiecărei chemări.

Invitaţia Preşedintelui Monson făcută studenţilor de seminar

Invitaţia preşedintelui Monson făcută tinerilor, de a se înscrie la programul de seminar oferit de Biserică, a dat roade în Constanţa.