Cele mai recente articole

  Președintele Russell M. Nelson depune mărturie despre valoarea femeilor și rolul lor esențial în planul lui Dumnezeu pentru copiii Săi.
  Biserica începe duminica, dar se termină acolo? Imaginează-ți cum ar fi dacă biserica s-ar întinde dincolo de zidurile unei clădiri pentru a ne inspira în fiecare zi.
  Președintele Russell M. Nelson descrie bucuria pe care o simțim și schimbarea pe care o putem aduce iubind copiii lui Dumnezeu prin slujire.
  Bonnie H. Cordon ne învață că, pentru a-L urma pe Păstorul cel Bun, trebuie să învățăm să avem grijă de oile Sale.
  Bine ai venit într-o comunitate în care fiecare încearcă să trăiască precum ne-a învățat Isus. Vino să vezi în ce credem accesând VenitiLaHristos.org
  Sora Reyna I. Aburto descrie cum faptul de a ne bizui pe Hristos prin infirmitățile noastre ne poate ajuta să depășim dificultățile mintale și fizice din această viață.
  Cum poți face mai mult pentru tine, pentru strămoși și pentru ceilalți urmând Planul Zonei Europa?
  În aceste vremuri foarte dificile, dacă dorim să facem față încercărilor, ispitelor și provocărilor care ne ies în cale și, în final, să ne întoarcem acasă la Tatăl nostru Ceresc, este vital să mergem înainte cu credință.