Cele mai recente articole

  Templul, casa pe pământ a Tatălui Ceresc, ne oferă posibilitatea să îndeplinim rânduielile necesare pentru strămoșii noștri.
  Tineri adulți explică modul în care pot cunoaște alți oameni și pot crea prietenii la institut.
  Conferința generală este o ocazie de a primi revelație personală, pe măsură ce profeții și apostolii oferă sfaturi și îndrumări.
  Președintele Henry B. Eyring ne încurajează să ne arătăm credința față de Domnul și dragostea pentru El slujind altora în pofida încercărilor pe care le avem noi înșine.
  Tineri adulți explică modul în care pot sluji unii altora la institut, în comunitate și pot împărtăși Evanghelia.
  Tineri adulți explică modul în care institutul este o binecuvântare zilnică pentru ei.
  „Căile omului nu sunt căile lui Dumnezeu.”
  Tineri adulți explică modul în care pot fi o influență în bine participând la institut.