Cele mai recente articole

  Președintele Russell M. Nelson descrie modul în care putem să fim mai buni pe măsură ce ne pocăim și încercăm să fim mai asemănători lui Isus Hristos.
  LDS Charities colaborează cu Medecins Du Monde și Crucea Roșie Croată pentru a-i ajuta pe refugiați în procesul de integrare.
  Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf oferă cinci pași simpli pe care îi putem face pentru a împărtăși altora Evanghelia.
  Vârstnicul Jeffrey R. Holland ne ajută să înțelegem adevăratul înțeles al termenului din scripturi „desăvârșire”.
  Președintele Russell M. Nelson ne ajută să înțelegem cum ne permit rânduielile necesare exaltării să fim împreună cu familiile noastre pentru eternitate.
  Sora Sharon Eubank ne învață că ne putem întoarce cu toții către Hristos pentru ajutor.
  Cu toate că Jamie a fost foarte binecuvântat ca membru al Bisericii, el a avut parte și de multe încercări în viața lui. Într-o perioadă în care agenția lor de turism a avut multe datorii, el și soția lui și-au dat seama că aveau nevoie de ajutor pentru a face ca afacerea lor să fie din nou profitabilă.
  Vârstnicul Quentin L. Cook descrie binecuvântările pe care le primim cu toții în timp ce împărtășim Evanghelia iubind copiii lui Dumnezeu.