Mergi la meniul principal

Cele mai recente articole

Vârstnicul Neil L. Andersen descrie modul în care putem avea parte de propriile miracole când Domnul ne ajută să aducem pe alții la El.
Preşedintele Russell M. Nelson mărturiseşte despre binecuvântările care decurg din respectarea zilei de sabat.
Vârstnicul David A. Bednar ne învață că puterea Evangheliei Salvatorului se revarsă când unim într-unul în Hristos toate lucrurile.
Președintele Russel M. Nelson explică modul în care putem să ne reîncărcăm spiritual prin ținerea zilei de sabat după o săptămână ocupată.
Președintele Dallin H. Oaks subliniază modul în care planul lui Dumnezeu pentru copiii Săi ne oferă o înțelegere clară a scopului și direcției vieții.
D. Todd Christofferson vorbește despre cum putem „să rămânem în Hristos” prin modul în care ne trăim viața.
Joy Jones ne aduce aminte că slujirea și caritatea noastră trebuie să fie motivate de dragostea noastră pentru Hristos și copiii Săi, nu de dorința de a ni se recunoaște meritele.
Președintele Russell M. Nelson subliniază importanța chemării Bisericii restaurate a lui Hristos cu denumirea stabilită de Domnul.