Cele mai recente articole

  Vârstnicul Dieter F. Uchtdorf descrie modul în care aventura vieții muritoare ne poate face ucenici mai buni ai lui Hristos.
  Când vedem Evanghelia în acțiune în jurul nostru, avem parte de o experiență mai bună în cadrul Școlii de duminica.
  Vârstnicul Ronald A. Rasband explică cât de important este să ținem promisiunile și legămintele pe care le facem cu Domnul, precum și cu semenii noștri.
  Vârstnicul D. Todd Christofferson descrie fericirea de durată de care avem parte atunci când găsim bucurie trăind conform Evangheliei.
  Pentru a ne învăța copiii, trebuie să învățăm scripturile noi înșine.
  Președintele Russell M. Nelson și alți conducători ai Bisericii fac anunțuri istorice cu privire la restaurarea continuă a Bisericii Domnului în aceste zile, zilele din urmă.
  (2 Nefi 32:3) Când ne ospătăm din cuvintele lui Hristos, Spiritul ne va îndruma.
  Vârstnicul Dale G. Renlund ne învață cum putem progresa devotându-ne viața lui Hristos.