Adunarea de devoțiune cu vârstnicul Ballard

  Adunarea de devoțiune cu vârstnicul Ballard

  În data de 18 noiembrie, vârstnicul M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a vizitat România şi a vorbit în cadrul unei adunări de devoţiune la centrul Districtului Bucureşti din Panduri. Împreună cu alţi fraţi şi surori din Cluj, am ales să fim prezenţi la această adunare în care vârstnicul Ballard s-a adresat atât celor prezenţi, cât şi celor care au urmărit transmisiunea în direct prin Internet.

  A fost o experienţă profundă care ne-a întărit credinţa în Hristos şi care ne-a adus mai multă lumină spirituală. Apostolul, un om simplu, modest, avea zâmbetul pe buze, chiar dacă era angrenat într-un program de vizitare a șase ţări în cinci zile. Nu m-a surprins deloc acest fapt, ştiind că bucuria şi pacea lui Hristos vor fi în cei ce-L iubesc cu adevărat, indiferent cât de obositor sau greu ar fi drumul pe „cărarea cea strâmtă şi îngustă”.

  Vârstnicul Ballard ne-a împărtăşit câteva experienţe din viaţa sa, în care puterea lui Dumnezeu s-a manifestat. Una dintre ele şi-a lăsat adânc amprenta asupra sufletului meu. În anul 1985, Biserica lui Isus Hristos luase decizia de a veni în ajutorul Etiopiei, care trecea printr-o perioada lungă de secetă de peste un an. La acea vreme, profetul Gordon B. Hinkley l-a chemat pe vârstnicul Ballard şi i-a încredinţat misiunea de a reprezenta Biserica lui Isus Hristos şi a acţiona în numele lui Dumnezeu în Etiopia. Neştiind dinainte cum vor decurge lucrurile, apostolul a acceptat chemarea şi a mers înainte cu credinţă în Hristos că totul este şi va fi bine. La acea vreme, Biserica avea în Etiopia un singur membru. Vârstnicul Ballard a prezidat într-una dintre zilele de sabat alături de singurul membru şi de Glenn L. Pace, directorul Departamentului de Bunăstare a Bisericii. După împărtăşanie, cei trei şi-au depus pe rând mărturia despre Hristos şi lucrarea Sa. În timpul rugăciunii de încheiere, vârstnicul Ballard a simţit intens prezenţa Spiritului Sfânt care l-a acoperit şi l-a îndemnat să rostească cuvintele la care nu se gândise deloc până atunci: „Tată Ceresc, prin autoritatea preoţiei pe care o deţinem, permite să plouă în Etiopia, permite să plouă”. La câteva ore mai târziu, au observat nişte nori deasupra hotelului în care erau cazaţi şi a început să plouă torenţial. Oamenii alergau cu vase şi oale în mâini pentru a strânge cât mai multă apă. Vârstnicul a adăugat că a plouat neîntrerupt pe parcursul tuturor zilelor cât a stat în Etiopia.

  Spiritul Sfânt mi-a amintit versetul din scriptură care spune că orice vom cere Tatălui în numele lui Hristos, având credinţă fără să ne îndoim, ne va fi dat în ceasul acela (Ioan 14:13-14). Puterea asupra elementelor naturii a fost şi va fi dată în Hristos celor puri şi înţelepţi în lucrurile celestiale, pentru a aduce pace, bucurie şi fericire oamenilor. Hristos ne mărturiseşte că cei care vor crede cu adevărat în El vor face minunile pe care El le-a făcut, ba încă vor face altele şi mai mari (Ioan 14:12). Vârstnicului Ballard, această experienţă i-a întărit credinţa că Spiritul Sfânt lucrează şi că acesta este trimis să ne îndrume, să ne lumineze pe fiecare atunci când suntem şi trăim în mod conştient ca ucenici ai lui Hristos (Ioan 14:15-17).

  Cuvântarea s-a încheiat cu o invitaţie din partea apostolului, adresată prietenilor membrilor, de a-L întreba pe Dumnezeu, Tatăl veşnic, în numele lui Hristos, dacă misionarii deţin Evanghelia lui Hristos, dacă el este reprezentatul lui Hristos, dacă această lucrare este lucrarea lui Hristos. Nu-şi dorea să luăm de bună şi adevărată mărturia sa, nici să o respingem. I-a invitat „să meargă” la Cel ce deţine tot adevărul şi să fie înzestraţi din înalturi cu adevărul despre lucrarea în care este şi suntem angrenaţi. Nu avea nici o îngrijorare cu privire la răspunsul pe care Dumnezeu îl va dezvălui celor care caută cu sinceritate. Poţi fi în această stare doar când ştii că, într-adevăr, ai primit autoritate şi putere de la Hristos de a acţiona în numele Său.

  Pentru mai multe informaţii cu privire la adunarea de devoţiune şi fotografii, vizitaţi redacţiamormonă.ro

  IMG_2018.jpg