Mergi la meniul principal

Cartea lui Mormon – adevăruri care îți pot binecuvânta viața

Învață cinci lecții de la profetul Nefi

Cartea lui Mormon – adevăruri care îți pot binecuvânta viața
Nefi-Cartea-lui-mormon. Cartea lui Mormon consemnează cuvintele multor profeți, inclusiv cuvintele unui profet pe nume Nefi. Află cum scrierile lui Nefi îți pot binecuvânta viața astăzi.

Cartea lui Mormon este despre legăturile lui Dumnezeu cu oamenii Săi de pe străvechile meleaguri americane. Primele două cărți din Cartea lui Mormon, 1 Nefi și 2 Nefi, au fost scrise de un profet din vechime pe nume Nefi. Scrierile lui Nefi din Cartea lui Mormon ne oferă o relatare despre viața sa și a familiei sale. Nefi și familia lui erau israeliți din vechime care au navigat spre continentul american în jurul anului 600 î.Hr.

Viața lui Nefi nu a fost ușoară – el a îndurat suferințe în timp ce el și familia sa și-au abandonat căminul și averea, frații săi mai mari au încercat să-l omoare, a călătorit în pustiu timp de mai mulți ani, a traversat cu mult curaj un ocean primejdios și și-a făcut o viață nouă pe continentul american (vezi 1 Nefi și 2 Nefi). Dar, în pofida greutăților pe care le-a îndurat, credința lui Nefi în Dumnezeu a rămas sigură și neclintită. Citește mai departe pentru a descoperi doar câteva dintre învățăturile lui Nefi, care sunt la fel de relevante astăzi cum au fost cu multe sute de ani în urmă.

Prima lecție a lui Nefi din Cartea lui Mormon –  crede în Dumnezeu

Astăzi, multe persoane se străduiesc să aibă credință în Dumnezeu deoarece sunt lucruri legate de El pe care nu le pot înțelege sau au întrebări la care nu au primit răspuns. Nefi a scris următoarele cuvinte în Cartea lui Mormon: „Eu știu că [Dumnezeu] îi iubește pe copiii Săi; și totuși, eu nu cunosc înțelesul tuturor lucrurilor” (1 Nefi 11:17).  Din mărturia lui Nefi, aflăm că noi putem cunoaște cine este Dumnezeu și că El ne iubește, chiar dacă nu înțelegem totul despre El sau despre lumea uneori nedreaptă din jurul nostru.

A doua lecție a lui Nefi din Cartea lui Mormon – crede în Isus Hristos

Cartea lui Mormon depune mărturie despre Isus Hristos. Precum alți profeți din Cartea lui Mormon, Nefi declară importanța faptului de a crede în Isus Hristos: „Și noi vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos și scriem după profețiile noastre pentru ca să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor” (2 Nefi 25:26). Sfinții din zilele din urmă sunt recunoscători astăzi pentru mărturiile despre Isus Hristos din Cartea lui Mormon și cred că studiul atent al Cărții lui Mormon poate ajuta toți oamenii să-L cunoască și să se apropie de Salvatorul lor.

A treia lecție a lui Nefi din Cartea lui Mormon – crede în dragostea lui Dumnezeu pentru toți

Scrierile lui Nefi conțin mesaje puternice despre faptul că Dumnezeu Își iubește toți copiii. De exemplu, Nefi a scris: „Iată, a poruncit Domnul cuiva să nu ia parte la bunătatea Sa? Iată, eu vă spun vouă: Nu; ci toți oamenii sunt privilegiați, unul la fel ca altul și nimeni nu este oprit” (2 Nefi 26:28, vezi, de asemenea, versetele 32-33). Astăzi, Hristos continuă să îndemne pe toți să vină la El. Președintele Dieter F. Uchtdorf, un conducător mormon, ne-a învățat: „Când mă gândesc la Salvator, deseori mi-L imaginez cu brațele Sale întinse, întinzând mâinile pentru a alina, a tămădui, a binecuvânta și a iubi . . . Aceasta a făcut El în timpul vieții Sale muritoare; este ceea ce ar fi făcut El, dacă ar fi trăit astăzi printre noi” („Voi sunteți mâinile Mele”, Ensign sau Liahona, mai 2010, p. 68). Mulți sfinți din zilele din urmă din întreaga lume se străduiesc să urmeze exemplul Salvatorului întinzând mâinile către alții prin slujire făcută cu dragoste.

A patra lecție a lui Nefi din Cartea lui Mormon – respectă poruncile lui Dumnezeu

Nefi a fost un exemplu excelent de persoană care respectă poruncile lui Dumnezeu, chiar și atunci când acest lucru pare că este imposibil (vezi 1 Nefi 3-4). În Cartea lui Mormon, Nefi a scris: „Mă voi duce și voi face lucrurile pe care Domnul le-a poruncit, căci eu știu că Domnul nu dă porunci copiilor oamenilor fără să pregătească o cale pentru ei, ca ei să îndeplinească lucrurile pe care El le-a poruncit” (1 Nefi 3:7). Exemplul său ne poate da încredere că Domnul ne va ajuta și pe noi pe măsură ce încercăm să-L urmăm și că El nu ne va cere niciodată să facem mai mult decât putem face fără ajutorul Lui.

A cincea lecție a lui Nefi din Cartea lui Mormon – speră și mergi mai departe

La sfârșitul cronicii sale, Nefi i-a încurajat pe cititorii săi oferindu-le un mesaj inspirat despre speranță și dragoste față de alții. Nefi a scris: „Prin urmare, trebuie să înaintați cu fermitate în Hristos, având o strălucire perfectă a speranței și o iubire de Dumnezeu și de toți oamenii. Prin urmare, dacă înaintați ospătându-vă din cuvântul lui Hristos și îndurați până la sfârșit, iată, astfel a spus Tatăl: Voi veți avea viață veșnică” (2 Nefi 31:20). Cuvintele lui Nefi ne oferă încurajare care este la fel de relevantă astăzi cum a fost atunci când Nefi a scris-o. Cuvintele sale ne învață despre importanța speranței și perseverenței, indiferent de ceea ce se întâmplă în lumea din jurul nostru.

Află mai multe

În afară de Nefi, mulți profeți din Cartea lui Mormon au depus mărturie despre Isus Hristos. Pentru a afla mai multe despre ce este Cartea lui Mormon sau pentru a solicita un exemplar gratuit, vizitează mormon.org/ron.