Mergi la meniul principal

Conducători și autoritățile generale

„Un profet nu stă între dumneavoastră și Salvator. Ci, el stă alături de dumneavoastră și vă arată calea către Salvator.”
„Adevărat, adevărat vă spun Eu vouă; Eu vă dau vouă să fiți lumina acestui popor ”.
Toţi membrii Bisericii sunt invitaţi să participe la cea de-a 189-a Conferinţă Generală care va avea loc în zilele de sâmbătă 6 octombrie şi duminică 7 octombrie 2018.
Templul poate servi ca un important adăpost sigur în viața noastră.
În vechime, Dumnezeu vorbea prin profeți. Dumnezeu a vorbit din nou cu Joseph Smith în anul 1820 și El vorbește cu profeții Săi astăzi. Află despre profeții de astăzi și ceea ce le spune Dumnezeu.
Viața are multe necunoscute, dar un lucru este sigur, anume că suntem cu toții invitați să venim la Hristos, indiferent cine suntem și indiferent de circumstanțele în care ne aflăm.
Modelul stabilit de Salvator este că Biserica Sa trebuie să se adune în ziua de sabat și să ia din împărtășanie „în amintirea Domnului Isus” .
Fie ca noi să lucrăm cu sârguință pentru a ne pregăti, a ne educa și a ne hrăni spiritul, la fel cum facem cu trupul nostru, dezvoltând obiceiuri spirituale bune și evitând obiceiurile distrugătoare ale lumii.
Când facem aceste lucruri, vom fi binecuvântaţi şi vom putea să batem din palme de bucurie cum au făcut-o oamenii care se aflau lângă apele lui Mormon când au auzit despre legământul botezului.
Pentru a vă pregăti pentru vizita lui Preș. Uchtdorf, vă recomandăm să citiți câteva cuvântări în cadrul conferinței generale care au avut o influență pozitivă profundă asupra vieților multor membrii ai Bisericii.
Vârstnicul Per G. Malm a decedat marţi, 26 iulie, în căminul dânsului din Göteborg, Suedia, după o luptă curajoasă cu cancerul.
Pe 18 noiembrie, vârstnicul M. Russell Ballard a vizitat România, la București unde a vorbit în cadrul unei adunări de devoțiune la centrul Districtului București din Panduri.
În acest sfârşit de săptămână, sâmbătă, 3 octombrie, şi duminică, 4 octombrie, la casele de întruniri ale Bisericii, vom avea şansa să îi ascultăm pe conducătorii noștri, vorbindu-ne la Conferinţa Generală.
Vârstnicul Richard G. Scott din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli a decedat din cauze naturale, marţi, 22 septembrie 2015, la vârstă de 86 de ani.
Președinția Zonei și Autorități ale Zonei - Cei Șaptezeci
Preţedintele Henry B. Eyring din Prima Preşedinţie a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă vorbeşte la Colocviul despre complementaritatea dintre bărbat şi femeie, la Vatican, în ziua de 18 noiembrie 2014.
Preşedintele Henry B. Eyring printre conducătorii religioşi care se adresează adunării.
Cea de-a 184-a Conferinţă Generală Bianuală a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, va avea loc în zilele de 4 şi 5 octombrie 2014.
Prima Doamnă a Albaniei, Odeta Nishani, s-a întâlnit vineri, 19 septembrie 2014, în Durrës, în casa de întruniri a Bisericii, cu conducători ai Bisericii.
Vârstnicul M. Russell Ballard şi vârstnicul David A. Bednar au vizitat, în perioada 6-14 septembrie 2014, pe cei credincioşi din şapte ţări europene. 
Această adunare specială va fi transmisă în direct din oraşul Offenbach, Germania. Toate surorile, în vârstă de 8 ani şi mai mari, sunt invitate să participe.
Joi, 14 august 2014, John Rolph Morrey, primul preşedinte al Misiunii Bucureşti, România, a decedat în casa sa din North Logan, Utah. Dânsul împlinise 84 de ani la data de 30 mai 2014.
Recent, fiica noastră, Ruth, şi-a început misiunea în Misiunea Sud, São Paulo. Înainte de a pleca în Brazilia, am fost cu întreaga familie la Templul Madrid pentru a-şi putea primi rânduielile de înzestrare. Am avut o experienţă care a unit întreaga noastră familie.  
Vârstnicul Fingerle, autoritatea zonei-Cei Şaptezeci, împreuna cu vârstnicul şi sora Broadhead, sfătuitori zonali pe probleme de istorie a familiei şi sora Geambaşu, director pe ţară pe probleme de istorie a familiei vorbesc membrilor districtului Oradea.
Preşedintele Ivory şi membrii familiei sale au vizitat Districtul Oradea pentru a cunoaşte conducătorii preoţiei şi membrii districtului.
Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a publicat următorul mesaj din partea Consiliului Primei Preşedinţii şi a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. 
Preşedintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în Prima Preşedinţie a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, şi soţia sa, Harriet, au vizitat Europa. 
Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă au avut bucuria să-l vadă şi să-l asculte pe vârstnicul Christian Fingerle.